देखि बड गाडी राजा जी डर लागेला,
बड़ी भीड़ भाड भोला के डगर लागेला,
डगर लागेला 

देखि बड गाडी राजा जी डर लागेला,
बड़ी भीड़ भाड भोला के डगर लागेला,
करता करेजा धुक धुक राजाजी,
क दी ना टेम्पू बुक राजा जी …

भोला के चरण में मिली सुख राजा ,
जाये खातिर क दी टेम्पू बुक राजा जी

 

बोल बम जय शिव ,
बोल बम जय शिव ..

सावन के पावन महिना ह सईया,
सभे देवघर जाला,
बोल बम बोले सभे डोले,
कांवर के घंटी टून टुनाला
(कांवर के घंटी टून टुनाला )

सावन के पावन महिना ह सईया,
सभे देवघर जाला,
बोल बम बोले सभे डोले,
कांवर के घंटी टून-टुनाला 

होखे न कवनो चुक राजा जी,
क दी ना टेम्पू बुक राजा जी,
करता करेजा धुक धुक राजा जी,
जाये खातिर कर दी टेम्पू बुक राजा जी 

तीन चक्का वाली हिया इ गाडी,
कमे बैठी सवारी,
जलवा ढारब पहिला सोमारी,
सुन ली सईया खेसारी…
(सुन ली सईया खेसारी..)

तीन चक्का वाली हिया इ गाडी,
कमे बैठी सवारी,
जलवा ढारब पहिला सोमारी,
सुन ली सईया खेसारी 

शंकर पवन के मिटल दुःख राजा जी,
क दी ना टेम्पू बुक राजा जी,
करता करेजा धुक धुक राजाजी,
क दी ना टेम्पू बुक राजा 

जी देखि बड गाडी राजा जी डर लागेला,
बड़ी भीड़ भाड भोला के डगर लागेला,
करता करेजा धुक धुक राजाजी,
जाये खातिर कर दी टेम्पू बुक राजा जी 

सोनू अप्पू बाड़े सन्मुख राजा जी,
जाये खातिर क दी टेम्पू बुक राजा जी 

104 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *